Depresyonda mısınız?

Depresyon, üzüntü, mutsuzluk, suçluluk, karamsarlık gibi duygularla belirgin bir duygu durum bozukluğudur. Depresyondaki bireyde duygu durumundaki bozulmaya bağlı olarak her konuda ilgi kaybı, sosyal, mesleksel işlevlerde yavaşlama ya da yetersizlik ortaya çıkmaktadır.
Bu testimizde, depresyon belirtileri gösterip göstermediğinizi kısa sürede öğrenebilirsiniz.
[os-widget path=”/hakankolcu/depresyonda-m%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z” of=”hakankolcu” comments=”false”]