Travma Riski Bakım Planı

Travma Riski: Bireyin algısal ya da fizyolojik bir bozukluk ya da yetersizlik, tehlikelerin farkında olmama nedenleri ile zarar görme riski olmasıdır.

TRAVMA NEDENLERİ:

 • Ameliyat sonrası ilk uyanma
 • Amputasyon
 • Serbrovasküler olay
 • Ekstremite kaybı
 • Mobiliten bozulması
 • Ortostatik hipotansiyon
 • Yorgunluk
 • Hipoglisemi
 • Depresyon
 • Elektrofit duzensizligi
 • Kullanılan İlaçlar
 • Alçı /tespit askıları, yüreteçlere uyum yetersizliği
 • Kısa süreli belleğin azalması / kaybı
 • Yaş

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ:

 • Zarar görme riskine neden olan, arttıran faktörler tanımlandı.
 • Hastaneye yatışta hasta ortama oryante edildi, (servisin odanın tanıtımı, çağrı zilinin kullanımı v.b.), düşme riski belirlendi.
 • Hasta düşme riski prosedürüne uygun değerlendirildi.
 • Hastanın güvenlik durumuna göre zarar görme riskine neden olacak tehlikeler belirlendi.
 • Zarar görme riskine neden olacak tehlikeler hastaya tanımlandı, tehlikelere yönelik güvenlik önlemleri tanıtıldı ve uygulamaya teşvik edildi.
 • Hastaya ayağına tam uyan ve tabanı kaymayan ayakkabılar giyme konusunda bilgi verildi.
 • Koltuk değneği, baston, yürüteçler ve protezleri kullanması öğretildi.
 • Konfüze hasta sık sık gözlendi ve hasta bireyi göz önünde olabilecek bir yere yerleştirildi.
 • Hasta bireye koridor, merdiven ve banyoda kenarlıklara yakın yürümesi konusunda bilgilendirildi.
 • Ameliyat sonrası ilk uyanma süresinde, bebek, çocuk yaşlı bilinçsiz, entübe, konfüzyonlu, Sedatif ilaç verilmiş hastalarda yan parmaklıkları kaldırılmış yatak kullanıldı.
 • Yaşına ve gelişimsel düzeyine göre çocuk veya aileye tehlikeli alanlar anlatıldı.

HEDEF:
Güvenlik önlemlerinin alınması, hastanın hastane içinde bulunduğu süre içinde zarar görmemesi