Spontan Solunumu Sürdürmede Yetersizlik

Spontan Solunumu Sürdürmede Yetersizlik: Bireyin yaşamını desteklemek için yeterli solunumu yapamamasıdır. Bu durum kan gazlarının bozulması, zorlu soluk alma ve enerjinin azalması ile ölçülür.
HASTALIK NEDENLERİ:

 • KOAH Akciğer Enfeksiyonları
 • Akciğer Kanserleri
 • Terminal Dönem(karında asit birikimi diyaframı sıkıştırmasından dolayı solunum sıkıntısı)
 • Enfeksiyon
 • Astım
 • Sigara

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ:

 • Solunum hızı ve derinliği sık aralıklarla takip edildi.
 • Oksijen tüketimini azaltmak için hastanın istirahat planı yapıldı.
 • Giderek artan egzersiz planI düzenlendi.
 • AZ Ve sık aralıklarla beslendi.
 • Yatak başucu yükseltildi.
 • Derin soluk alma ve öksürme egzersizleri yaptırıldı.
 • Gerekli durumlarda postüral drenaj yapıldı.
 • Bilinç durumu izlendi.
 • Endikasyon olduğunda oksijen verildi.
 • Solunum sesleri dinlendi.
 • Vizing ve ronküs değerlendirildi.
 • Girişimsel işlemler sonrası hemşirelik bakımı verildi.
 • Doğru soluk alma öğretildi.
 • Satürasyon takibi yapıldı.

HEDEF:

 • Solunum yetmezliğinin gelişmemesi
 • Solunum hızının 16-20 /dk olması
 • Etkili solunum yapabilmesi