Sıvı Volüm Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

Sıvı Volüm Eksikliği: İntracellüler, intertisiyel, ya da vasküler dehidratasyonu olan ya da bu riski taşıyan ve oral almama riski/zorunluluğu olan bireylerdeki durumdur.

Sıvı Volüm Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

HASTALIK NEDENLERİ:

 • İdrar miktarının artmasına neden olan hastalıklar Metabolik hızda artma, anormal drenaj, diyare
 • Psikiyatrik rahatsızlıklar
 • Bulant kusma
 • Sıvı alımında azalma
 • Diyet Tüple beslenmede yoğunluğu fazla besin alma
 • Yutma güçlüğüne bağlı oral alım kısıtlılığı
 • Aşırı laksatif, lavman diüretik ya da alkol kullanımı
 • Santral venöz basıncın düşük olması Kan basıncı, solunum ve nabzın düşük olması, filiform

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ:

 • Hastanın hoşlandığı ya da hoşlanmadığı besinler değerlendirildi, hoşlandığı sıvıları tüketmesi sağlandı.
 • Her şift için doktor istemine bağlı kalarak alması gereken sıvı miktarı planlandı.
 • Yeterli hidrasyonu sürdürmenin gereği, nedenleri ve amaçlanan miktarda sıvı almayı sağlayan yôntemler hasta ve hasta alesine anlatıldı.
 • Dehidratasyon bulgular açısından hasta gözlendi.
  Hastanın bilinç durumu değerlendirildi.
 • Aldığı sıvı ve çıkardığı idrar miktarı yazılı olarak kaydedildi.
 • İdrar dansitesi izlendi.
 • Laboratuvar bulguları izlendi.
 • Kahve, çay, greyfurt suyu gibi diüretik etkiye sahip sıvıları dikkatli tüketmesi konusunda eğitim
  verildi.
 • Kusma, diyare, ateş, tüp ve drenlerle ilgili ek sıvı kayıpları dikkate alındı, yara drenajı varsa, drenajın miktarı ve tipi kaydedildi, eğer gerekiyorsa sıvı kaybını takip etmek için pansuman sargıları tartıldı.
 • CVP takibi yapıldı

TEDAVİ HEDEFİ:

 • Hastanın kısıtlaması yoksa günlük sıvı alımının 2000 cc ye çıkması.
 • İdrar dansitesinin normal sınırlarda olması (1010—1020)
 • Dehidratasyon belirti ve bulgularının olmaması

Tüm Hemşirelik tanıları için TIKLAYINIZ.