Psikiyatrik Hastalıkların Belirtileri

Psikiyatrik Değerlendirme
Psikiyatrik Değerlendirme

Psikiyatrik Değerlendirmede ;

 • Hastanın söyledikleri
 • Söyleme tarzı
 • Jest
 • Mimik
 • Hastanın görünüm ve tutumu
 • Duyusal alanı
 • Algılaması
 • Düşünce ve dışa vurumu
 • Duyguları
 • Davranışları
 • Psikofizyolojik yönü
 • Özel beceri ve yeterlilikleri ön plandadır.

Psikiyatrik görüşme karşılıklı bir konuşmadır.

Görünüm ve Tutum : Göz ilişkisi kurması, duygusal katılımı, giysileri ve görünümü, kendine bakımı, toplumsal davranışı, cinsel davranışı, agresif ve ajite davranışı değerlendirilir.
Duyusal Alan : Bilinç, Yönelim, Bellek ve Dikkat aranan psikiyatrik değerlendirme ölçekleri arasındadır.